ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ THE GREATEST GRAND SALE 2019

รางวัลที่ 1  บัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและเซน รวมมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณสุภาพ ลิ้มศรีอรุณ

รางวัลที่ 2  บัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน รวมมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณบาร์บาร่า แอนน์ รัตนพิมานกุล

รางวัลที่ 3  บัตรกำนัลของเซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อป ซูเปอร์สโตร์  รวมมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณนันทวัน นกพัฒน์

รางวัลที่ 4  บัตรกำนัลของร้านค้าในเครือเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป รวมมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณปัถยา คุณยศยิ่ง

รางวัลที่ 5   บัตรกำนัลชองพาวเวอร์บาย รวมมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณพิเชตุ สมัคร์ฐกิจ

รางวัลที่ 6   บัตรกำนัลของซูเปอร์สปอร์ต รวมมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณพรทวี วัฒนวิทูกูร

รางวัลที่ 7   บัตรกำนัลของบีทูเอส รวมมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณกิ่งแก้ว ลิมปิสุข

รางวัลที่ 8   บัตรกำนัลของออฟฟิศเมท รวมมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณภัทรพร พิชยานนท์

รางวัลที่ 9   บัตรกำนัลชองร้านค้าในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป รวมมูลค่า 30,000      บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณเอกราช สุนทรวิภาค

 

 

  • เงื่อนไขโปรโมชั่น : โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย, จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าที่อยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ ภายในวันและสาขาเดียวกันจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัล ภูเก็ต ในวันที่ 6 มิ.ย.-17 ก.ค.62 • สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน และการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด หรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด • ของสมนาคุณทุกรายการมีจำนวนจำกัด • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่ จุดแลกของสมนาคุณภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เพื่อรับสิทธิ์และลุ้นรับรางวัล •ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • จำกัดการแลกสิทธิพิเศษและ/หรือของสมนาคุณในแต่ละรายการ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน • สินค้ามีจำนวนจำกัด • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบ • รับสิทธิ์ในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการเท่านั้น • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ทุกสาขา (รวม 32 สาขา) • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเซ็นทรุลกรุ๊ปที่เข้าร่วมรายการ ครอบครัว พนักงานของห้างฯ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.CentralWorld.co.th, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, และ www.CentralPhuket.com
  • เงื่อนไขช้อป 1,000.- ลุ้น 100,000.- : นำใบเสร็จพร้อมบัตร The 1 และบัตรประชาชนที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมารับสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.-17 ก.ค.62 • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัล ภูเก็ต ในวันที่ 6 มิ.ย.-17 ก.ค.62 และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและเซนในวันที่ 6-25 มิ.ย.62, ห้างสรรพสินค้าโรบินสันในวันที่ 6-30 มิ.ย. 62, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ในวันที่ 6 มิ.ย.-9 ก.ค.62, พาวเวอร์บาย ในวันที่ 6 มิ.ย.-17 ก.ค.62, ซูเปอร์สปอร์ต ในวันที่ 6-30 มิ.ย. 62, บีทูเอส ในวันที่ 6 มิ.ย.-17 ก.ค. 62 และออฟฟิศเมท ในวันที่ 6 มิ.ย.-17 ก.ค. 62 ที่อยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัล ภูเก็ต เท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จจาก โรงแรมในเครือเซ็นทารา โฮมเวิร์ค www.central.co.th และ www.jd.co.th • ลูกค้าทั่วไป ช้อปครบทุก 1,000.- รับ 1 สิทธิ์ลุ้น • พิเศษรับสิทธิ์ลุ้น x3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่าน SCB EASY App ผ่าน QR Code แม่มณี, บัตรเครดิตทีเอ็มบี, และบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด (เฉพาะการใช้จ่าย ณ ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เท่านั้น ไม่รวมการใช้จ่าย ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อป ซูเปอร์สโตร์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท โรงแรมในเครือเซ็นทารา, www.central.co.th, และ www.jd.co.th) • รางวัลบัตรกำนัลช้อปปิ้งฟรี : เป็นบัตรกำนัลเงินสดของห้างฯ หรือร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป มีจำนวน 9 รางวัล รวมมูลค่า 590,000.- • รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและเซน รวมมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล,รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน รวมมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลของเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อป ซูเปอร์สโตร์ รวมมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลของร้านค้าในเครือเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป รวมมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 5บัตรกำนัลชองพาวเวอร์บาย รวมมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลของซูเปอร์สปอร์ต รวมมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลของบีทูเอส รวมมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลของออฟฟิศเมท รวมมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 9 บัตรกำนัลชองร้านค้าในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป รวมมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ ห้างฯ หรือร้านค้ากำหนด • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 17 ก.ค. 62 • จับรางวัล 19 ส.ค. 62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้ง วัฒนะ จังหวัดนนทบุรี • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 28 ส.ค. 62 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและ www.CentralWorld.co.th, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.CentralPhuket.com • เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด • สงวนสิทธิ์รับรางวัลสำหรับลูกค้าที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับ ของรางวัล • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว •ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ •ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ  ที่จ่าย • รางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000.- ต้องถูกหักภาษี ณ ที่ จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด ผู้รับรางวัลจะต้องชำระ Vat 7% ก่อนบวก ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 4 – 10 ก.ย. 62 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า