TOP SPENDERS* ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 63 – 31 ก.ค. 63

รับเครื่องประดับทองคำ 99.9 % จาก PRIMA มูลค่ารางวัลละ 200,000.- จำนวน 1 รางวัล

คุณวิไลลักษณ์ แสงมูล

 

TOP SPENDERS* ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63 – 15 ส.ค. 63

รับบัตรกำนัลแพคเกจห้องพัก Deluxe Balcony สุดหรูที่ SALA KHAOYAI 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 32,600 บาท จำนวน 5 รางวัล

คุณบุปผา จุฑาจำเริญ

คุณสุภารัตน์ ตัณศิริชัยยา

คุณกนกพร หาญพุทธภักดีกุล

คุณจันทิมา มุ่งภักดีทอง

คุณเวียงจันทร์ วุฒิวงศ์

 

TOP SPENDERS* ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 63 – 31 ส.ค. 63

รับบัตรกำนัลแพคเกจห้องพัก Deluxe Balcony สุดหรูที่ SALA KHAOYAI 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 32,600 บาท จำนวน 5 รางวัล

คุณกมลรัตน์ บูรณคุณามณี

คุณวรรณา วสุทวีสิน

คุณเสาวลักษณ์ ศิริมงคลภาวงศ์

คุณอังคณา สุสัมพันธ์ไพบูลย์

คุณคฑาวุฒิ เฉลยจิตต์กุล

 

TOP SPENDERS* ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 63 – 15 ก.ย. 63

ลำดับที่ 1 – 2 รับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S20 มูลค่ารางวัลละ 28,900.- จำนวน 2 รางวัล

คุณฐิติพร พิไลสมบูรณ์

คุณกัญกร ฐาปนนันท์

ลำดับที่ 3 – 12 รับบัตร GOLD CARD ดูหนังฟรี จาก Major Cineplex มูลค่ารางวัลละ 2,400.- จำนวน 10 รางวัล

คุณเหมือนฝัน ศรีอมรรัตน์

คุณศรัณย์ สหเมธาพัฒน์

คุณวาสนา เตชะกิตติขจร

คุณโสภิต เทพวีระกุล

คุณณัฏฐนันฒ์ พีรพัฒนกุล

คุณสุวิศา วัฒนวงศ์

คุณชานนท์ แตงโสภา

คุณประภพ กันหาลา

คุณสมศักดิ์ เล่าตะ

คุณพันธมิตร สุธผล

ลำดับที่ 13 – 22 รับบัตร GOLD CARD ดูหนังฟรี จาก SF Cinema มูลค่ารางวัลละ 2,400.- จำนวน 10 รางวัล

คุณภัทรานิษฐ์ พงศ์พรพรต

คุณศุภณัฐ สงวนสัตย์

คุณจารุณี วงศ์รัตนพนธ์

คุณทัศนัย ว่องวัย

คุณวีรินทร์ภัทร์ ไชยลังกากุล

คุณโชติพัฒน์ พงษ์ภรณ์พัฒนา

คุณมลิษา เกตุแก้ว

คุณกฤตย์ ศศิลักษณานุกุล

คุณอารีรัตน์ ว่องเวศน์

คุณทศพร สูบเด็ง

 

  • รางวัลบัตรกำนัลแพคเกจห้องพัก Deluxe Balcony สุดหรูที่ SALA KHAOYAI 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 32,600 บาท เป็นของรางวัลรวมของแคมเปญ “Women” You Are Amazing และแคมเปญ Amazing Thailand Grand Sale 2020 • สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดในระยะเวลา และจากร้านค้าที่กำหนด โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 40,000 บาทขึ้นไป • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สินค้า หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

เงื่อนไขรางวัล TOP SPENDERS

  • ของรางวัล Top Spenders เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ • เป็นรางวัลสำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดในระยะเวลาและจากร้านค้าที่กำหนด โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 40,000 บาทขึ้นไป • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่นำใบเสร็จพร้อมบัตร The 1 บัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2563 – 15 ก.ย. 2563 เท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลวิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท ฟู้ดคอร์ด โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นร้าน Prima เท่านั้น ที่สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้สำหรับรางวัล Top Spender ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 63 – 31 ก.ค. 63 และ ระหว่าง 1 ก.ย. – 15 ก.ย. 63, ร้าน Prima ในโซนพลาซา ได้แก่ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี, เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี, เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งเฟสติวัล) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 63 – 31 ก.ค. 63 โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 40,000 บาทขึ้นไป (1 ท่านแรก) รับเครื่องประดับทองคำ 99.9 % จาก PRIMA มูลค่ารางวัลละ 200,000.- จำนวน 1 รางวัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะสี รุ่น และแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ • ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63 – 15 ส.ค. 63 โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 40,000 บาทขึ้นไป และเป็นยอดใช้จ่ายจากร้านค้าหมวดสถาบันเสริมความงามเท่านั้น (5 ท่านแรก) รับฟรี! บัตรกำนัลแพคเกจห้องพัก Deluxe Balcony สุดหรูที่ SALA KHAOYAI 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 32,600 บาท • บัตรกำนัลนี้ใช้สำหรับการเข้าพักเป็นเวลา 2 คืนติดกันเฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันศุกร์ – วันเสาร์) ที่โรงแรมศาลาเขาใหญ่ในประเภทห้องที่ระบุไว้บนบัตรกำนัลเท่านั้น • บัตรกำนัลนี้รวมบริการอาหารเช้า ค่าบริการ และค่าภาษีแลัว • กรุณาทำการสำรองห้องพักล่วงหน้ากับทางโรงแรมและขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่มี ณ วันที่ทำการจอง • โปรดแจ้งหมายเลขอ้างอิงขณะทำการจอง และมอบบัตรกำนัลนี้ให้แก่พนักงานในวันเข้าพัก • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดยาว (เช่น เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลหรือวันหยุดอื่นๆ) • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2564 และไม่สามารถใช้ได้หลังวันหมดอายุที่กำหนด • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ทำการจองห้องพักแบบกลุ่ม, งานประชุม หรือสัมมนาได้ • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ที่ศาลาเขาใหญ่เท่านั้น และไม่สามารถใช้กับโรงแรมอื่นในเครือศาลาได้ • มูลค่าของบัตรกำนัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและบัตรกำนัลที่สูญหายหรือถูกขโมยจะไม่ได้รับบัตรกำนัลใหม่ทดแทน • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถถ่ายโอนและไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก ซื้อหรือขายได้ • กรณีมีส่วนต่างค่าที่พัก หรือค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบโดยชำระตรงให้กับโรงแรมศาลาเขาใหญ่ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทห้อง ได้เฉพาะที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือโรงแรมกำหนด • ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 40,000 บาทขึ้นไป และเป็นยอดใช้จ่ายจากร้านค้าหมวดสถาบันเสริมความงามเท่านั้น (5 ท่านแรก) รับฟรี! บัตรกำนัลแพคเกจห้องพัก Deluxe Balcony สุดหรูที่ SALA KHAOYAI 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 32,600 บาท • บัตรกำนัลนี้ใช้สำหรับการเข้าพักเป็นเวลา 2 คืนติดกันเฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันศุกร์ – วันเสาร์) ที่โรงแรมศาลาเขาใหญ่ในประเภทห้องที่ระบุไว้บนบัตรกำนัลเท่านั้น • บัตรกำนัลนี้รวมบริการอาหารเช้า ค่าบริการ และค่าภาษีแลัว • กรุณาทำการสำรองห้องพักล่วงหน้ากับทางโรงแรมและขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่มี ณ วันที่ทำการจอง • โปรดแจ้งหมายเลขอ้างอิงขณะทำการจอง และมอบบัตรกำนัลนี้ให้แก่พนักงานในวันเข้าพัก • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดยาว (เช่น เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลหรือวันหยุดอื่นๆ) • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2564 และไม่สามารถใช้ได้หลังวันหมดอายุที่กำหนด • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ทำการจองห้องพักแบบกลุ่ม, งานประชุม หรือสัมมนาได้ • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ที่ศาลาเขาใหญ่เท่านั้น และไม่สามารถใช้กับโรงแรมอื่นในเครือศาลาได้ • มูลค่าของบัตรกำนัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและบัตรกำนัลที่สูญหายหรือถูกขโมยจะไม่ได้รับบัตรกำนัลใหม่ทดแทน • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถถ่ายโอนและไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก ซื้อหรือขายได้ • กรณีมีส่วนต่างค่าที่พัก หรือค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบโดยชำระตรงให้กับโรงแรมศาลาเขาใหญ่ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทห้อง ได้เฉพาะที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือโรงแรมกำหนด • ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 63 – 15 ก.ย. 63 โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 40,000 บาทขึ้นไป ลำดับที่ 1-2 รับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S20 มูลค่ารางวัลละ 28,900.- รวม 2 รางวัล รวมมูลค่า 57,800.- • สงวนสิทธิ์เฉพาะสี รุ่น และแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ •ลำดับที่ 3 – 12 รับบัตร GOLD CARD ดูหนังฟรี จาก Major Cineplex มูลค่ารางวัลละ 2,400.- รวม 10 รางวัล รวมมูลค่า 24,000.- • เงื่อนไขบัตร Gold Card – โปรดแสดงบัตรเพื่อสำรองที่นั่งชมภาพยนตร์สำหรับที่นั่งปกติ, ระบบปกติ • บัตรหมดอายุ 31 ต.ค. 64 • บัตรนี้สามารถใช้ชมภาพยนตรได้ จำบวน 10 ที่นั่ง • บัตรนี้สามารถใช้ชมภาพยนตรได้ครั้งละ 2 ที่นั่ง ต่อภาพยนตร์ 1 รอบ (ไม่สามารถใช้ชมภาพยนตร์ซ้ำเรื่องในวันเตียวกันได้) • บัตรนี้สามารถเพิ่มเงินเพื่อชมภาพยนตร์ที่นั่งฮันนี่มูน หรือระบบ 3 มิติได้ • บัตรนี้ไม่สามารถแลก, ทอน หรือปลี่ยนเป็นงินสดได้ • ลูกค้าต้องชำระกาษีมูลคำเพิ่ม และค่าบริการโรงภาพยนตร์ โดยขึ้นอยู่กับประเภทที่นั่ง • บัตรนี้ใช้ได้ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กช์, อีจีวี, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ชีนีเพล็กซ์, หาดใหญ ชีนีเพล็ช ไดอาบำ ซีนีเพล็กช, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ชีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเดล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์. ซีคอน ซีนีเพล็กซ์. โคราช ซีนีเพล็กซ์ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ งดใช้ในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ลำดับที่ 13 – 22 รับบัตร GOLD CARD ดูหนังฟรี จาก SF Cinema มูลค่ารางวัลละ 2,400.- รวม 10 รางวัล รวมมูลค่า 24,000.- • เงื่อนไขบัตร Gold Card – โปรดแสดงบัตรนี้เพื่อสำรองที่นั่งที่ห้องจำหน่ายบัตรก่อนชมภาพยนตร์ • บัตรนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ SF WORLD CINEMA, SFX CINEMA และ SF CINEMA ทุกสาขา • บัตรหมดอายุ 31 ธ.ค. 63 • บัตรนี้ใช้ชมภาพยนตร์ได้ไม่เกิน 2 ที่นั่งต่อภาพยนตร์ 1 เรื่อง สำหรับที่นั่ง Deluxe Seat และ Premium Seat ในโรงภาพยนตร์ปกติและระบบปกติ (ยกเว้นโรงภาพยนตร์ First Class, VIP, MX4D, โรงภาพยนตร์พิเศษ และระบบ 3D Digital) • บัตรนี้สำหรับแขก VIP ของบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้แทนได้ และห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขาด • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษหรือเพิกถอนการใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 6 ต.ค. 2563 ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th, www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th, www.Centralvillagebangkok.com • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด/ของรางวัลอื่นได้• กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 – 99,999 บาท ต้องหักภาษี ณ  ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และ รางวัลมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่  12 ต.ค. 63 – 20 ต.ค. 2563 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด