BEAUTY & SMART | FACE SKIN

อิ่มครบ 1,000 รับฟรี จาน Happy Smiley Dish สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย

16Nov18 13.13 Food

จานลวดลายคาแรคเตอร์ระดับโลกแบบนี้ ไม่มีไม่ได้แล้ว อยากได้เพียงอิ่มครบ 1,000.- รับฟรี! จาน Happy Smiley Dish 1 ใบ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย พร้อมรับส่วนลด 50% เมนูพิเศษ จากร้านใน centralwOrld และ Groove @ centralwOrld พิเศษนี้เฉพาะที่ centralwOrld เริ่ม (16 พ.ย.61 - 7 ม.ค.62) เท่านั้น

SCHEDULE’S HAPPY&FUN

all
top
close