Coccinelle
แบรนด์เครื่องหนังคุณภาพจากอิตาลีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1978 ที่เมืองพาร์มา ปัจจุบันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ค็อคชิแนลล์ผลิตกระเป๋าและแอ็คเซสเซอรี่สำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มีความโก้หรูหราแบบคนเมืองอยู่ในตัว ความโดดเด่นของแบรนด์อยู่ที่สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพในการผลิต พร้อมทั้งการผสมผสานนวัตกรรมใหม่รวมกับความประณีตดั้งเดิมอันเป็นวิถีการผลิตกว่า 30 ปีของแบรนด์ ตลอดจนการค้นคว้าวัสดุและเทคนิคการผลิตใหม่ๆ อยู่เสมอ