BEAUTY & SMART | FACE SKIN

Royal Project 48

21Jul17 18.26 Food

พบกับงานโครงการหลวง 48 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ยกคุณค่าจากยอดดอย สู่ใจกลางกรุง” วันที่ 4-14 สิงหาคม 60 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ทรงคุณค่า ได้แก่ ปลาสเตอร์เจียนรมควัน, ปลาเรนโบว์เทราต์, ฟิก, ข้าวพื้นที่สูง 2 สายพันธุ์หายาก ได้แก่ ข้าวบือบอ และข้าวบือชอมี ชมความงดงามของการตกแต่ง ในคอนเซ็ปต์ THE ART OF BOTANICAL LIVING เติมคุณค่าให้ชีวิตกับศิลปะลายเส้น ที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้โครงการหลวง

งานโครงการหลวง 48 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

SCHEDULE’S HAPPY&FUN

all
top
close