ช้อปรับปีใหม่กับโครงการ Easy E-Receipt | centralwOrld
03 มกราคม 2567

ช้อปรับปีใหม่กับโครงการ Easy E-Receipt

ช้อปรับปีใหม่กับโครงการ Easy E-Receipt ช้อปสินค้าและบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท* รับเงินคืนภาษี สูงสุด 17,500 บาท* ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลิด์

1 ม.ค. 67 - 15 ก.พ. 67

พิเศษ! ดีลบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เมื่อช้อประหว่างวันที่ 1 – 7 ม.ค. 67
แลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 18%*
ผ่อน 0%* สูงสุด 24 เดือน
สะสมและแลกคะแนน The 1 สูงสุด X4* และทุก 100 คะแนน แลกรับคืน 20 คะแนน
*เงื่อนไขตามกำหนด

เพิ่มเติมคลิก https://bit.ly/41OjufG