ประกาศรายชื่อ TOP SPENDERS* ที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ “Women” You Are Amazing

TOP SPENDERS* ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63 – 15 ส.ค. 63

รับบัตรกำนัลแพคเกจห้องพัก Deluxe Balcony สุดหรูที่ SALA KHAOYAI 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 32,600 บาท จำนวน 5 รางวัล

คุณบุปผา จุฑาจำเริญ

คุณสุภารัตน์ ตัณศิริชัยยา

คุณกนกพร หาญพุทธภักดีกุล

คุณจันทิมา มุ่งภักดีทอง

คุณเวียงจันทร์ วุฒิวงศ์

 

TOP SPENDERS* ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 63 – 31 ส.ค. 63

รับบัตรกำนัลแพคเกจห้องพัก Deluxe Balcony สุดหรูที่ SALA KHAOYAI 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 32,600 บาท จำนวน 5 รางวัล

คุณกมลรัตน์ บูรณคุณามณี

คุณวรรณา วสุทวีสิน

คุณเสาวลักษณ์ ศิริมงคลภาวงศ์

คุณอังคณา สุสัมพันธ์ไพบูลย์

คุณคฑาวุฒิ เฉลยจิตต์กุล

 

  • รางวัลบัตรกำนัลแพคเกจห้องพัก Deluxe Balcony สุดหรูที่ SALA KHAOYAI 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 32,600 บาท เป็นของรางวัลรวมของแคมเปญ “Women” You Are Amazing และแคมเปญ Amazing Thailand Grand Sale 2020 • สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดในระยะเวลา และจากร้านค้าที่กำหนด โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 40,000 บาทขึ้นไป • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สินค้า หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

เงื่อนไขรางวัล TOP SPENDERS

  • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ รวม 32 สาขาทั่วประเทศ ยกเว้น เซ็นทรัล วิลเลจ • สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดแคมเปญขั้นต่ำ 40,000 บาท และใช้จ่ายในร้านค้าหมวดสถาบันเสริมความงามภายในศูนย์การค้าเท่านั้น · ของรางวัลแบ่งเป็น 5 รางวัล สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด(ขั้นต่ำ 40,000.-) 5 ท่านแรก ที่ช้อประหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563 · และจำนวน 5 รางวัล สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด (ขั้นต่ำ 40,000.-) 5 ท่านแรก ที่ช้อประหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2563 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่นำใบเสร็จการใช้จ่ายจากร้านค้าหมวดสถาบันเสริมความงามพร้อมบัตร The 1 บัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63-31 ส.ค.63 เท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ รวม 32 สาขาทั่วประเทศ ยกเว้น เซ็นทรัล วิลเลจ • ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด 10 ท่านแรก รับฟรี! บัตรกำนัลแพคเกจห้องพัก Deluxe Balcony สุดหรูที่ SALA KHAOYAI 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 32,600 บาท • บัตรกำนัลนี้ใช้สำหรับการเข้าพักเป็นเวลา 2 คืนติดกันเฉพาะวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันศุกร์ – วันเสาร์) ที่โรงแรมศาลาเขาใหญ่ในประเภทห้องที่ระบุไว้บนบัตรกำนัลเท่านั้น • บัตรกำนัลนี้รวมบริการอาหารเช้า ค่าบริการ และค่าภาษีแลัว • กรุณาทำการสำรองห้องพักล่วงหน้ากับทางโรงแรมและขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่มี ณ วันที่ทำการจอง • โปรดแจ้งหมายเลขอ้างอิงขณะทำการจอง และมอบบัตรกำนัลนี้ให้แก่พนักงานในวันเข้าพัก • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดยาว (เช่น เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลหรือวันหยุดอื่นๆ) • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง 31 มีนาคม 2564 และไม่สามารถใช้ได้หลังวันหมดอายุที่กำหนด • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ทำการจองห้องพักแบบกลุ่ม, งานประชุม หรือสัมมนาได้ • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ที่ศาลาเขาใหญ่เท่านั้น และไม่สามารถใช้กับโรงแรมอื่นในเครือศาลาได้ • มูลค่าของบัตรกำนัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและบัตรกำนัลที่สูญหายหรือถูกขโมยจะไม่ได้รับบัตรกำนัลใหม่ทดแทน • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถถ่ายโอนและไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก ซื้อหรือขายได้ • กรณีมีส่วนต่างค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม ลูกค้าผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบชำระตรงให้กับโรงแรมศาลาเขาใหญ่ • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทห้อง ได้เฉพาะที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือโรงแรมกำหนด • จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 326,000 บาท • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 6 ต.ค. 63 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th www.CentralFestival.co.th และ www.Centralworld.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล  •  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว  • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 12-20 ต.ค. 63 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัมเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด• รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด