Services | centralwOrld
centralwOrld ambassador

เจ้าหน้าที่ผู้คอยให้ข้อมูลต่างๆ ด้วยความเป็นมิตร สามารถช่วยสื่อสารภาษาให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, รัสเซีย และ อื่นๆ
Tourist Information: Floor 1, Hug Thai Zone

Tourist Information

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ต้อนรับและให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านบริษัททัวร์
Tourist Information: Floor 1, Hug Thai Zone

tourist information center

เคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูลและบริการต่างๆ อาทิ บริการ Internet และอื่นๆ สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ
Tourist Information: Floor 1, Hug Thai Zone

Open hOurs

prayer room

ห้องละหมาด ให้บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการละหมาด
Location: ชั้น 1 โซน Eden

เวลาเปิดให้บริการ:

12.30 - 14.30
15.30 - 17.00
08.30 - 20.30

handsfree shopping service

บริการผู้ช่วยสัมภาระ เพียงลงทะเบียนสำหรับใช้บริการในร้านค้าแฟชั่นชั้นนำภายในศูนย์การค้าได้ที่ Tourist Information Center
Tourist Information: Floor 1, Hug Thai Zone

home & hotel delivery

บริการ Home & Hotel Delivery บริการพิเศษจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่บ้านและโรงแรม เพียงลูกค้าซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้าครบทุก 5,000 บาท สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ Tourist Information Center
Tourist Information: Floor 1, Hug Thai Zone

airport limousine service

บริการ Airport Limousine บริการพิเศษเรียกรถ limousine เพื่อไปส่งลูกค้ายังสนามบิน สามารถติดต่อเพื่อใช้บริการล่วงหน้า 1 ชั่วโมงได้ที่ Tourist Information Center
Tourist Information: Floor 1, Hug Thai Zone

currency exchange

currency exchange

SUPERRICH THAILAND ชั้น 1 โซน Eden
SUPPER RICH ชั้น 3 โซน Beacon
BANGKOK BANK ชั้น 1 โซน Eden

vat refund

บริการคืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว
Location: Floor 6, Central @centralwOrld

The 1 card international

สิทธิพิเศษส่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพียงแสดงหลักฐาน เช่น พาสปอร์ตเพื่อรับบัตรส่วนลด
Location: centralwOrld Concierge ทุกจุด

wi-fi service

บริการฟรี Wifi สำหรับลูกค้าต่างชาติ ลงทะเบียนพร้อมทั้งแสดง Passport เพื่อรับรหัส
Location: centralwOrld Concierge ทุกจุด